Samen aan de slag rond onze organisatiestructuur

Geplaatst op
14 september 2020
Auteur
Karen
Hello You

Jaarlijks gaan de teamleiders van alle afdelingen op seminarie om aan hun eigen ontwikkeling te werken maar vooral ook om samen de richting uit te zetten van de ontwikkeling van onze organisatiestructuur en -cultuur. Vorig jaar werd deze denkoefening open getrokken en werden alle medewerkers uitgenodigd om mee te doen en hun input te delen. Uit die workshops, kwamen een aantal thema’s naar voor waarrond we graag aan de slag wilden gaan. En zoals dat past in onze filosofie, doen we dat samen!

Hello You

Daarom gaven we alle collega’s de kans om aan te sluiten bij één van de onderwerpen: Onze waarden, Elkaar beter leren kennen, Een gezonde levensstijl stimuleren, Frictie in de loopbaan wegwerken, Kennis en ervaring delen. Het werden allemaal heel diverse groepen met mensen uit alle verschillende afdelingen én vooral met heel veel goesting om erin te vliegen. Corona maakte het moeilijker om fysiek bij elkaar te komen, maar daar werd creatief mee omgegaan en de digitaal overlegkanalen werden ingeschakeld.

Nu de groepen gevormd zijn en ze hun visie hebben bepaald, zullen ze in 2021 aan de slag gaan met het uitwerken van concrete acties voor de verschillende domeinen.