Hello

Van Hoecke werd opgericht door Luc Van Hoecke omdat hij tegemoet wilde komen aan de noden van zijn klanten. Met zijn eigen bedrijf kon hij hen sneller en beter bedienen. Die filosofie volgen we vandaag nog steeds. Klantgerichtheid, snelheid en innovatie staan centraal in onze organisatie en zijn de motoren van onze groei.

De continuïteit over de generaties heen is ons hoogste doel. Daarom willen we als familiebedrijf zorg dragen voor wie dicht bij ons staat. Dat kan gaan over bijdragen aan een gezonde omgeving in Sint-Niklaas, medewerkers helpen, klanten efficiënter laten werken of het voeren van een transparant beleid met onze partners. Dat hoort er voor ons allemaal bij.

Hello staat symbool voor die focus op positieve groei en dialoog met alle betrokken partijen.

Banner hello aanpak
Onze duurzaamheidsstrategie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons welzijn creëren voor iedereen. Dat wil zeggen: onze klanten, onze collega’s, de samenleving en onze partners. Door met hen in dialoog te gaan, kunnen we begrijpen wat er bij hen speelt en hoe we kunnen bijdragen aan hun welzijn. In onze Hello-strategie komen al deze pijlers samen. Onze vier stakeholders komen ook terug in het symbool dat gebruikt wordt voor alle communicatie. We symboliseren de dialoog met hen door vier kleuren die elk voor een belanghebbende partij staan.

Hello Customer

We willen samen groeien, als bedrijf en als klant. Met gerichte initiatieven bepalen we onze koers, op basis van marktinformatie. We geloven in partnerschap; samen bouwen aan een persoonlijke, oprechte en lange termijn klantrelatie. We investeren graag tijd om elkaar echt te leren kennen. De kennis die we zo delen met elkaar, stelt ons in staat om onze dienstverlening aan te passen op uw maat.

Maar we gaan graag nog een stapje verder. We denken verder dan bedrijfsprocessen en willen onze klanten maximaal ontzorgen: zero frictie is het streefdoel! We bieden klanten tijd, door hen tijd te besparen in hun samenwerking met ons. Nieuwe producten en diensten willen we samen ontwikkelen, zodat ze optimaal tegemoet komen aan de klantbehoeften. Op die manier bedenken we slimme systemen en helpen we elkaar om succesvol te zijn.

Vandaag

 • We zetten alles op alles om onze klanten maximaal te ondersteunen, 'Extreme Customer Centricity' vormt hierbij ons kompas.
 • We ontwikkelen sterke digitale tools om het gebruiksgemak te maximaliseren.
 • Een team van enthousiaste en betrokken medewerkers zorgen voor de best passende oplossing in elke situatie.
 • Ons productgamma is zorgvuldig samengesteld met focus op topkwaliteit.
 • We streven voortdurend naar efficiëntie in onze bedrijfsprocessen. Zo garanderen we maatwerk op 3 dagen geleverd.

Morgen

 • We elimineren elke vorm van frictie van de bestelling tot de nazorg.
 • Onze interne bedrijfskennis delen we met klanten om hen te helpen groeien in moeilijke en onbekende domeinen.
 • Verpakkingsafval reduceren we tot een minimum.
 • Klantbehoeften en -feedback volgen we op de voet en deze geven richting aan onze beslissingen.
 • Met de Van Hoecke Circle betrekken we een groep klanten om samen met ons strategische beslissingen te nemen en kennis te delen.

Overmorgen

 • We zorgen voor een ultieme klantervaring.
 • Onze dienstverlening is gepersonaliseerd en proactief. Hiermee reduceren we inspanningen van de klant tot een minimum.
 • Onze klanten voelen zich betrokken en zijn opgetogen.
 • Onze klanten zijn trots om met ons samen te werken.
 • We slagen erin om onze klanten kostbare tijd te besparen in hun samenwerking met ons. Dankzij uiterst performante systemen persoonlijke communicatie.

Gerelateerd nieuws

Hello People

We willen samen groeien, als bedrijf en als medewerker. Dat maken we waar dankzij zelfsturende teams en initiatieven waarbij onze mensen mee de richting bepalen. We bouwen al meer dan 10 jaar aan steeds meer autonoom werkende teams. Die zelfsturing biedt medewerkers niet één maar vele kansen en opportuniteiten om optimaal te groeien in hun rol en loopbaan. We vinden het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan en een duidelijke taal te spreken. Enthousiasme en oprechtheid zit ons in de genen. Een gezonde levensstijl promoten we graag actief om het mentaal en fysiek welzijn te verhogen.

Maar we gaan graag nog een stapje verder. Door voortdurend opleidingen te voorzien door steeds open te staan voor dialoog. Door medewerkers te helpen bij gezond leven, door hun flexibel te ondersteunen in hun gezinssituatie, ... zo dragen we nog meer bij aan medewerkers tevredenheid.

Vandaag

 • We zijn een waardegedreven en zelfsturende organisatie.
 • We schenken veel aandacht aan de balans tussen dagelijks werk en privéleven. Flexibele werkuren en werkplekken zijn enkele van de vele mogelijkheden.
 • Onze collega's kunnen zelf persoonlijke accenten in hun loonpakket leggen via het cafeteriaplan. Op deze manier proberen we verloning maximaal te personaliseren.
 • We organiseren én ondersteunen verschillende ontspannende, sportieve en teamversterkende activiteiten.
 • We investeren intensief in aangename en ergonomische werkplaatsen en kantoren die overleg stimuleren.
 • We zetten ons in voor een actieve veiligheidscultuur op de werkvloer
 • Onze vertrouwenspersoon is voor iedereen bereikbaar en biedt psychologische veiligheid voor alle medewerkers

Morgen

 • We bouwen aan een netwerk-organisatie zonder silo’s.
 • We zetten nog meer in op gedeeld leiderschap en passen enkele sociocratische principes toe.
 • Naast voortdurende opleiding in producten, processen en systemen onderhouden we via SPARK ook de softskills van al onze mensen. Via dit opleidings- en coachingstraject maken we onze mensen vaardig in het communiceren en geven van feedback met elkaar.
 • Het gebruiken van digitale samenwerkingstools wordt een integraal deel van onze manier van samenwerken.
 • We zetten sterk in op levenslang leren, een persoonlijk traject dat al van start gaat tijdens de onboarding.

Overmorgen

 • Al onze mensen hebben onze waarden geïntegreerd of zijn er autonoom actief mee aan de slag.
 • Onze mensen zien kansen en uitdagingen en benutten die om te groeien.
 • Al onze mensen nemen zelfverantwoordelijkheid, maken spanningen transparant en gaan op gepaste wijze in dialoog met elkaar.
 • Onze mensen zijn niet alleen een deel van onze organisatie, maar maken actief deel uit van verschillende netwerken.
 • Onze mensen zijn fysiek en mentaal gezond. Elke collega voelt zich betrokken en gewaardeerd.
 • We streven naar een rookvrije site

Gerelateerd nieuws

Hello World

We willen samen groeien, als bedrijf en als samenleving. Een gezonde samenleving begint met onze lokale omgeving. Daarom willen we ons actief inzetten om lokale initiatieven, bedrijven, scholen, … te ondersteunen en verenigen. We geven onze medewerkers graag de kans om hier aan deel te nemen.

Ook nemen we onze verantwoordelijkheid tegenover de volgende generaties. Daarom streven we naar duurzaamheid in al onze activiteiten. Zo zijn we FSC® (FSC-C101619) en PEFC™ (PEFC/07-31-266) gecertificeerd. Deze internationale keurmerken garanderen dat het hout in onze lades afkomstig is uit verantwoord beheerd bos. Waar mogelijk gebruiken we recupereerbare verpakkingen en met Blum hebben we een sterke partner die zich al decennialang inspant om het milieu te ontlasten.

> Meer certificaten

Maar we gaan graag nog een stapje verder. We willen geluk creëren voor mensen die dichtbij ons bedrijf staan maar ook kansen geven aan groepen die het soms wat moeilijker hebben op de arbeidsmarkt of in de samenleving. Op die manier willen we zorgen voor fundamenteel welzijn in onze streek. We engageren ons om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Onze kennis geven we graag door aan de volgende generaties en producten of hardware die we zelf niet meer gebruiken, geven we graag een tweede leven.  Door mee te bouwen aan het Sint-Niklaas van morgen willen we bijdragen aan een hoger welzijn voor de mensen in onze samenleving.

Vandaag

 • We zijn gecertificeerd CO2-neutraal voor onze operationele bedrijfsactiviteiten.
 • We werken actief samen met de scholengemeenschap voor de vorming van toekomstige vakmannen in de houtsector.
 • Sinds 2019 werken we aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.
 • We werken samen met het lokaal maatwerkbedrijf W-Technics voor diverse opdrachten.
 • We ondersteunen het streekfonds Hart Voor Waas.
 • We zetten actief en steeds meer in op het gebruik van groene energie.

Morgen

 • We focussen ons op een meer duurzaam wagenpark door sterk in te zetten op elektrificatie. Via ons cafetariaplan maken we de beste hybride en elektrische wagens haalbaar voor onze medewerkers.
 • Lokaal welzijn verbeteren we door actief bij te dragen aan een beter Sint-Niklaas met initiatieven en tijd van onze collega's.
 • We gaan een diepgaand partnerschap aan met een lokaal maatwerkbedrijf om samen meer positieve impact te creëren.
 • We nemen actief deel in het vormgeven van de circulaire hub Cocon.

Overmorgen

 • Door het verder verduurzamen van onze goederen en de toeleveringsketen worden onze producten ook gecertificeerd CO2-neutraal
 • Van Hoecke drukt een duurzame stempel op Sint-Niklaas en omstreken als bedanking voor de kansen en middelen die we hebben gekregen.
 • Elke medewerker krijgt een jaarlijks donatiebedrag dat geschonken wordt aan een goed doel naar keuze.
 • Naast het personentransport zijn de emissiewaarden voor de levering van onze goederen sterk verlaagd of bij voorkeur zero emissie.
 • We voorzien onszelf in groene energie.

Gerelateerd nieuws

Hello Partner

We willen samen groeien, als bedrijf en als partner. Ook met onze leveranciers gaan we graag een engagement aan voor een lange termijn. We kiezen daarbij bewust voor partners die dezelfde kwaliteit en filosofie nastreven. Duurzame partnerschappen dragen bij tot stabiliteit en tot waardevolle relaties. Lokale partners krijgen onze voorkeur.

Maar we gaan graag nog een stapje verder. We maken tijd vrij voor een dialoog met onze partners om te bespreken hoe we meer kunnen bijdragen aan hun toekomst. Kunnen we meer stabiliteit creëren? Bedenken we samen innovaties waardoor we beiden groeien. En kunnen we samen bekijken hoe we de impact van onze processen vriendelijker voor de planeet kunnen maken?

Vandaag

 • We streven steeds naar langdurige samenwerkingen.
 • Onderlinge loyaliteit en flexibiliteit vinden we erg belangrijk.
 • Bij het kiezen van een nieuwe partner verkiezen we Belgische spelers.
 • We werken samen met Out-Of-Use voor een tweede leven en verwerking van ons oud elektronisch apparatuur. De opbrengst schenken we aan Natuurpunt.

Morgen

 • Onze vertrouwde partner zetten we in de kijker om hen positief te laten groeien.
 • We stellen een Code of conduct op om inbreuken in onze strategie en waarden te voorkomen.
 • We optimaliseren ons houtafval en gaan een partnerschap met Unilin aan om onze zaagresten circulair te verwerken.
 • We gaan op zoek naar nieuwe partnerschappen via Bepasin

Overmorgen

 • Het transport van onze binnenkomende goederen is zero-emissie.
 • We weerhouden enkel bedrijven die voldoen aan een reeks voorwaarden die belangrijk zijn voor ons.
 • De goederen zijn verpakt met een minimum aan materiaal om minder afval te creëren.
 • Onze partners innoveren meer wat de samenleving ten goede komt.
 • We gaan op zoek naar nieuwe partnerschappen via Vlaanderen Circulair.

Gerelateerd nieuws